Toch een sporthal op de tuinbouwschool campus. - 21/03/2012
Toch een sporthal op de tuinbouwschool campus.

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag liepen de discussies weer hoog op over de bouw van een nieuwe sporthal op de veemarkt. SP.a deed de bouw van de sporthal af als een verkiezingsstunt. "Ik stel vast dat alles moet wijken voor de bouw van de nieuwe sporthal die absoluut klaar moet zijn voor de verkiezing" scandeerde Vandenhove tijdens de raadszitting. Eddy Leclère, gemeenteraadslid voor CD&V en leerkracht op de Tuinbouwschool van Sint-Truiden deed een uitvoerige uiteenzetting omtrent het verhaal van de sporthal. Het argument van SP.a dat een sporthal op de campus van de Tuinbouwschool goedkoper zou zijn, moet enigszins genuanceerd worden volgens Leclère. Het klopt dat de school subsidies kan verkrijgen voor de bouw van een sporthal, maar de grootte van de sporthal zal naar ratio van het aantal leerlingen gesubsidieerd worden door Agion. Concreet betekent dit dat ongeveer 1200 m² gesubsidieerd kan worden. Voor de overige oppervlakte zal de stad de kosten moeten dragen. Ook de noodzaak om bijkomende parkeerruimtes te voorzien moet in rekening gebracht worden. Daarnaast kunnen de subsidiegelden niet voor bijkomende kleedkamers en een cafetaria aan de sporthal aangewend worden. Ook voor deze extra kosten moet de stad opdraaien. Na al deze kosten zal de stad zelf geen eigenaar zijn van de sporthal, want deze is gebouwd op gronden van de tuinbouwschool.


Een sporthal van de tuinbouwschool, onderhouden door de stad


Momenteel loopt er een overeenkomst tussen de stad en het gemeenschapsonderwijs. Deze houdt in dat na de schooluren de stad Sint-Truiden de sporthal aan de Jodenstraat gratis ter beschikking krijgt voor sportclubs. In ruil voor het gebruik van de locatie moet de stad één symbolische euro huur per jaar betalen, en staat de stad in voor het onderhoud, de verwarming en de elektriciteitskosten van het pand. Hierdoor heeft het gemeenschapsonderwijs een financieel voordeel t.o.v. het vrij onderwijs. De Tuinbouw school is momenteel ook begonnen aan een dossier voor de bouw van een sporthal. "Om geen discriminatie van leerlingen van het ene net ten voordele van deze van een ander net te bekomen, ligt het voorstel op tafel om de kosten van onderhoud en beheer, die nu door de stad worden gedragen als huur voor de Jodenstraat, over 20 jaar te berekenen. Deze som zou men aan de Tuinbouwschool aan het begin van de bouw ter beschikking kunnen stellen om de hal te realiseren. In ruil zal de hal 20 jaar lang na schooltijd ter beschikking zijn van de gemeenschap. Onderhoud, elektriciteit en verwarming zullen gedragen worden door de school." zegt Leclère. De concrete realisatie van de sporthal op de tuinbouwschool zal nog een tweetal jaar op zich laten wachten. Nadat de bouwwerken voltooid zijn, beschikken de sportclubs dan over twee nieuwe sporthallen. "Deze bijkomende locatie is goed nieuws, voor de andere sporten die nu nergens mogelijkheden hebben" aldus Leclère.

 

Zijn er andere mogelijkheden?

 

In sommige andere steden werd voor de bouw van een nieuwe sporthal gekozen voor een publiek private samenwerking. Zo opende in Tongeren in 2007 de Eburons Dome, een complex dat tot stand kwam dankzij een samenwerking tussen de stad en de privé partner Sportoase. Door de samenwerking met een privé partner kon de accommodatie gevoelig uitgebreid worden. Zo kon er een veel grotere sporthal worden gebouwd die de oppervlakte van twee handbalvelden beslaat. 36 jaar lang staat sportoase groep in voor het beheer van de hal.  De stad dient hiervoor wel jaarlijks een prijskaartje te betalen van 840.000 euro. Misschien een hoog bedrag, maar zonder de publiek-private samenwerking zou het mooie sportoase complex nooit tot stand zijn kunnen komen.

Misschien dat de oplossing zoals die in Tongeren werd uitgewerkt, ook de gemoederen in Sint-Truiden tot een compromis zou kunnen brengen. TDS

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo