Gemeentebestuur Sint-Truiden: Cohesie blijft zoek - 17/04/2012
Gemeentebestuur Sint-Truiden: Cohesie blijft zoek

Afgelopen maandagavond vond de maandelijkse gemeenteraad plaats van de stad Sint-Truiden. Tot tegenstelling wat velen verwachtte werden de punten omtrent de kapitaalsverhoging van AGOST en de overdacht van de gronden voor de bouw van een sporthal op de veemarkt zonder al te veel gemor goedgekeurd.


Over het project verlichtte stad ontstond wel een discussie. SP.A. herhaalde dat ze liever een kwalitatief uitgewerkt lichtplan zou zien voor de stad, dan een project dat slechts vijf jaar actief zal blijven. Schepen Moers herhaalde ook zijn vraag naar de energiekost van het project. De CD&V fractie wees de SP.A. erop dat het project reeds voor een zeer ruim bedrag werd gesubsidieerd. Het afstappen van de genomen engagementen t.o.v. toerisme Vlaanderen en de provincie zou de geloofwaardigheid van Sint-Truiden als stad aantasten. De uiteindelijke stemming leverde een meerderheid op zodat aan de uitvoering van het project kan gestart worden.


Tijdens de bespreking over de toekenning van de toelagen aan de verenigingen  ontstond er tumult. Voorzitter Duchâtelet wou aan het punt de extra toelage van 11.250 euro voor de Bloesemlounge te Velm koppelen. Blijkbaar was de voorzitter niet geheel op de hoogte over de juist te volgen procedure. Het amendement, die aan de lijst van de toelages voor verenigingen de extra toelage voor Trud’or moest toevoegen, werd niet goedgekeurd omdat er geen 2/3 meerderheid werd gevonden. Uiteindelijk werden de initiële lijst goedgekeurd. Vermoedelijk zal de extra toelage op de volgende gemeenteraad als gewoon agendapunt verschijnen. Hierdoor zal dan een gewone meerderheid volstaan om de extra toelage alsnog goed te keuren.


De rest van de vergadering verliep behoorlijk rustig. Zo werd zonder al teveel protest de vernieuwing van de vloer van de sporthal in de Jodenstraat goedgekeurd, werd er een Kiss en Ride zone aan Stenaertberg beslist en werd de belastingverhoging op reclamedrukwerk met slechts één onthouding goedgekeurd.  Ook de afschaffing van de belasting op drankslijterijen en de verhoging van de taks op eroshuizen werden zonder enig probleem goedgekeurd.


Aan het einde van de gemeenteraad ontstond weer tumult. SP.A. had een extra punt laten agenderen waarin ze vroegen naar de audit van de subsidiereglementen voor jeugd- en sportinfrastructuur, buurthuizen en parochiezalen. De resultaten bleken al geruime tijd bekend, maar waren tot nog toe niet tot bij de gemeenteraadsleden geraakt en nog niet besproken in de gemeenteraad. De enige twee die de resultaten in handen hadden waren de Burgemeester en Roland Duchâtelet. CD&V was er allerminst mee opgezet dat zij niet over de nodige documenten beschikte. Toen er moest beslist worden hoe het dossier aangepakt moest worden werd de commotie zo groot dat CD&V ermee dreigden de zitting te verlaten. CD&V pleitte om de resultaten in een geheime zitting te bespreken. Nonsens volgens Burgemeester Vandenhove, er is geen enkele reden waarom de resultaten niet openbaar mogen worden gemaakt. Voorzitter van de gemeenteraad Roland Duchâtelet wist niet welk standpunt er moest ingenomen worden. Dit werd hem klaarblijkelijk door CD&V kwalijk genomen. Burgemeester Vandenhove zal de resultaten naar alle waarschijnlijkheid brengen op het schepencollege van komende vrijdag. Hoe de andere partijen hierop zullen reageren blijft voorlopig koffiedik kijken.

TDS

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo