OKRA bundelt verzuchtingen in zilverboek - 22/05/2012
OKRA bundelt verzuchtingen in zilverboek

Naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen, stelde Okra Sint-Truiden een zilverboek op dat ze tijdens de voorbije gemeenteraad bezorgde aan de verschillende politieke fracties. Okra Sint-Truiden, die deze maand exact één jaar actief is in Sint-Truiden, bundelde de verzuchtingen, klachten en pijnpunten van hun leden. In hun zilverboek pleit de vereniging onder andere voor een speciale buslijn die een aantal openbare gebouwen met mekaar in een lusvormig traject verbindt aan een democratische prijs. Deze buslijn zou ook meteen alle grote randparkings met elkaar kunnen verbinden. Op die manier zou het verkeer in de binnenstad kunnen verminderd worden en terzelfdertijd de mobiliteit van de 55+er kunnen verbeteren.

 

Naast mobiliteit is OKRA bezorgd over de huisvesting van ouderen. 12 jaar geleden werd een nieuw woonzorgcentrum beloofd aan de lokale bevolking. Momenteel is dit woonzorgcentrum nog steeds geen realiteit. Met een toenemende groep ouderen, die momenteel al meer dan 25% van de lokale bevolking bedragen, maakt OKRA zich zorgen over de opvangmogelijkheden voor hulpbehoevenden. De organisatie vraagt dan ook dat er politiek knopen worden doorgehakt en dringend werk wordt gemaakt van de bouw van extra woonzorggelegenheden.

 

Een andere verzuchting die OKRA te horen kreeg van zijn leden is de administratieve rompslomp. OKRA vraagt dat er na de verkiezingen werk gemaakt wordt van een vereenvoudiging van de papierwinkel. In de huidige geïnformatiseerde wereld kan het volgens OKRA geen probleem vormen om alle tegemoetkomingen automatisch toe te kennen aan de rechthebbende.

 

Uit het zilverboek blijkt dat de OKRA-leden zeer tevreden zijn over de werking van de Seniorenraad. Toch zag OKRA graag meer dynamisme in de georganiseerde activiteiten. OKRA doet ook een oproep aan de overheid om mee te helpen aan activiteiten die de seniorenverenigingen overstijgen. OKRA vindt het ook een normale zaak dat alle gelijkaardige initiatieven van seniorenverenigingen van de stad dezelfde ondersteuning krijgen. Momenteel blijkt niet elke seniorenvereniging te kunnen rekenen op dezelfde steun van de stad, wanneer ze een gelijkaardige activiteit organiseren.

 

OKRA hoopt dat het zilverboek een ommezwaai zal te weeg brengen in het seniorenbeleid na de verkiezingen.  Tijdens de komende legislatuur zal OKRA het beleid met argusogen blijven volgen en tegen het einde van de periode in 2018 een definitieve balans opmaken.

TDS

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo