Groen Sint-Truiden gaat voor inhoud! - 03/09/2012
Groen Sint-Truiden gaat voor inhoud!

Groen Sint-Truiden schuift een korte versie van ons  programma naar voor, opgebouwd rond zes speerpunten.
‘Bij Groen vinden we het belangrijk om na te denken over een langetermijnvisie voor onze stad.  We willen dan ook een beleid in Sint-Truiden waar ook onze kinderen en kleinkinderen nog de vruchten van kunnen plukken’ zegt lijsttrekker Mieke Biets.


De thema’s die groen naar voor schuift zijn de volgende:

 

1. Verantwoordelijk beleid: Groen Sint-Truiden wil dat de stad haar zaken beheert als een goede huisvader.  Het is tijd voor een transparant bestuur dat beleid maakt samen met de inwoners.  Groen wil werk maken van een onafhankelijke ombudsdienst die klachten van inwoners behandelt en een veel grotere inspraak van adviesraden en buurtcomités.

 

2. Wonen: Wonen wordt alsmaar duurder en Vlaanderen geraakt alsmaar voller.  Groen wil meer woongelegenheid creëren binnen de bestaande woonkernen in de dorpen en de stad.  Een rollend woningfonds dat leegstaande woningen opkoopt, opknapt en weer doorverkoopt gaat de verkrotting tegen.  Door de woning te verkopen, maar de grond in erfpacht te geven, wordt wonen ook goedkoper voor de Truiense gezinnen.

 

3. De kerkdorpen:  De dorpen rondom Sint-Truiden hebben elk hun eigen dynamiek.  Groen-Sint-Truiden wil bewoners die zich engageren voor hun eigen buurt aanmoedigen door de dorpsraden te versterken en te werken met wijkbudgetten.  Op die manier kunnen bewoners zelf bepalen mee bepalen wat er in hun buurt gebeurt.

 

4. Ontmoeten:  De Truiense bevolking wordt alsmaar diverser.  Dit maakt samenleven steeds uitdagender.  Ruimte maken om elkaar te ontmoeten kan zorgen voor meer wederzijds begrip en een warmere omgang met elkaar.  Groen gaat onder andere voor een autoluwe binnenstad en een jeugdhuis dat goed ondersteund wordt.

 

5. Milieu en energie:  Ook Sint-Truiden zal zich moeten voorbereiden op een toekomst waarin energie een schaars goed is.  Het energiegebruik van de stad moet omlaag.  Dit is goed voor het milieu en voor de stadskas.  Op die manier geeft de stad meteen ook het goede voorbeeld aan haar inwoners.

 

6. Werk:  Groen kiest voor een beleid dat de lokale handelaars ondersteunt en zorgt voor de verdere uitbouw van de sociale economie, zodat ook zwakkere groepen in de samenleving aan werk kunnen geraken.  Het stadsbestuur zelf moet ondertussen het goede voorbeeld geven met een innovatief personeelsbeleid. En groene economie moet een top prioriteit worden.

 

Persbericht Groen!

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo