Open Milieuraad op 12 december 2012 - 04/12/2012
Open Milieuraad op 12 december 2012

Vorig jaar werd er in Sint-Truiden en enkele andere gemeenten in Zuid-Limburg in samenwerking met de provincie Limburg een milieu- en gezondheidsenquête gehouden.

 

Er werden vragen gesteld naar de gezondheidstoestand van de inwoners en de factoren die mogelijk een invloed kunnen hebben.  Daarnaast werd er ook gepolst naar de eventuele milieuhinder in hun onmiddelijke leefomgeving (bv.: verkeer of andere economische activiteiten).

 

In Sint-Truiden was de grote bezorgdheid bij de ondervraagden het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen.

Een rapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij wees er in een onlangs gepubliceerd rapport op dat er in onze beken en rivieren een verhoogde aanwezigheid is van bepaalde pesticiden.

 

Reden genoeg voor de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) om een open milieuraad te organiseren.  Deze zal doorgaan op woensdag 12 december 2012 om 20.00 uur in cultuurcentrum de Bogaard.  Vertegenwoordigers van Medisch Milieu-Kundigen (MMK) van de provincie, de Vlaamse Milieu Maatschappij en de dienst Toezicht op Volksgezondheid zullen aanwezig zijn en toelichting geven op het thema.

 

Iedereen is welkom op deze milieuraad.

 

 

MRS

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo