Nieuw schepencollege voorgesteld - 15/12/2012
Nieuw schepencollege voorgesteld

Vrijdagmiddag stelde Veerle Heeren het schepencollege voor dat vanaf 1 januari onze stad zal leiden. Hierbij maakte ze ook de beleidsgebieden van elke schepen bekend.

 

Het schepencollege staat onder leiding van burgemeester Veerle Heeren (CD&V).
Haar taken omvatten:  algemene coördinatie, integrale veiligheid, veiligheidsdiensten en preventie, strategische en beleidsplanning, externe en interne relaties, communicatie en informatie, burgerlijke stand, stads-en dorpskernvernieuwing

 

Pascal Vossius (open VLD) wordt de 1ste schepen met economie, ruimtelijke ordening en wonen als zijn bevoegdheden.
Zijn taken omvatten: lokale economie, tewerkstelling, middenstand en handel, ruimtelijke ordening en wonen, monumentenbeheer, Autonoom Gemeentebedrijf AGOST, vzw Trud’Or, evenementenbeleid en citymarketing.

 

Bert Stippelmans (CD&V) wordt de 2de schepen met openbare werken, mobiliteit en facility management als zijn bevoegdheden.
Zijn taken omvatten: openbare werken, nutsleidingen en riolering, mobiliteit, parkeerbeleid en verkeersplanning, gebouweninfrastructuur, facility management, infrastructurele ontwikkeling terreinen, inrichting publieke ruimte en stadsverfraaiing, toegankelijkheid.

 

Hilde Vautmans (Open VLD) wordt de 3de schepen met leefmilieu, jeugd, toerisme en militaire zaken als haar bevoegdheden.
Haar taken omvatten: leefmilieu, natuur en huisvuil, duurzaamheid en energie, landbouw - en fruitteelt, jeugd, onderwijs, militaire zaken, vaderlandslievende verenigingen, toerisme.

 

Erik Carlier (CD&V) is de 4de schepen en krijg de post van financiën en personeel. Hij wordt na 3 jaar opgevolgd door Ingrid Kempeneers.
Zijn bevoegdheden omvatten: financiën, personeelsbeleid en organisatieontwikkeling, kerkraden, intercommunales, overheidsopdrachten, juridische zaken en verzekeringen.


Roger Clerinx (Open VLD) is de 5de schepen met cultuur, kunstonderwijs, erfgoed en feestelijkheden als zijn bevoegdheden. Roger Clerinx zal na 2 jaar opgevolgd worden door Walter Leys die op zijn beurt na 4 jaar opgevolgd wordt door Johan Mas.
Zijn bevoegdheden omvatten: bibliotheek, deeltijds kunstonderwijs, cultuur, erfgoed en archief, vzw Villarte, feestelijkheden, musea.


Carl Nijssens (CD&V) is de 6de schepen met sport, gezondheid burgerzaken en digitalisering als bevoegdheden.
Zijn taken omvatten: sport en recreatieve planning, lokaal gezondheidsbeleid, administratieve vereenvoudiging en ICT, bevolking, begraafplaatsen, dierenwelzijn, internationale samenwerking en jumelages.

 

Raymonde Spiritus (CD&V) wordt de 7de schepen met als bevoegdheden welzijn, gezin en buurtzaken. Na 3 jaar zal Raymonde Spiritus opgevolgd worden door Jurgen Reniers.
Haar taken bevatten: kinderopvang en opvoedingswinkel, wijk - en dorpszaken, senioren, armoede, Noord-Zuid en integratie, gelijke kansen, sociale huisvesting.


Door het gemeentedecreet is het mogelijk dat de OCMW-voorzitter als volwaardig lid met stemrecht wordt toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen. Hierdoor zal Pascal Monette ook deel uit maken van het schepencollege als schepen van sociale zaken.
Zijn taken omvatten: OCMW woonzorgcentra en kinderdagverblijf, Sociaal huis, maatschappelijk sociale dienstverlening, lokaal sociaal beleid, sociale tewerkstelling, gelijke kansen en diversiteit en ouderenzorgbeleid.

 

TDS

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo