Eerste gemeenteraad verliep rustig - 22/01/2013
Eerste gemeenteraad verliep rustig

De eerste echte gemeenteraad van Sint-Truiden verliep in een rustige en constructieve sfeer. Er was plaats voor discussie en weerwoord en alles verliep beleefd. Een verademing in de Truiense gemeenteraad!

 

Jef Cleeren startte de gemeenteraad met een oproep aan iedereen om positief mee te werken aan de gemeenteraad. Hij herinnerde eraan dat ieder gemeenteraadslid ten dienste van de burgers van de stad staat.


Bart Lammens, directeur van het autonoom gemeentebedrijf van de stad Sint-Truiden, gaf een uiteenzetting van de plannen met de Gazometersite en de nieuwe sporthal op de Veemarkt. Na deze uiteenzetting moest er gedebatteerd worden over de drie punten ivm het AGOST op de agenda. Zo had Jo François vragen over de kapitaalsinbreng van 250.000,00 euro. De onduidelijkheid omtrent de besteding van dit bedrag deed de N-VA besluiten om zich te onthouden in de stemming over een statuutsaanpassing van AGOST.


Voorzitter Jef Cleeren wou in ijltempo ook het tweede en het derde punt van de agenda ivm de Gazometersite en de sporthal op de Veemarkt erdoor jagen. Zowel N-VA als SP.A konden hiermee niet lachen en vroegen om het debat het debat te laten.  Na wat gemor gaf Jef Cleeren toe aan de verzuchtingen van de oppositie en werd er een debat gevoerd over overdracht van de Gazommetersite en over de sporthal op de Veemarkt.


Na stemming werden punt twee en drie meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Dankzij deze goedkeuring kan AGOST starten met de uitvoering van de plannen ivm de Gazometersite en de Veemarkt.


De overige punten van de gemeenteraad verliepen rustig en sereen. Tijdens de variapunten kwamen er nog enkele punten naar voren. Zo vroeg SP.A. naar de mogelijkheid om laptops of tablets aan te kopen voor de gehele gemeenteraad in het kader van de digitalisering. Dit voorstel werd afgeschoten door de rest van de gemeenteraad.


Ook werd door SP.A. gevraagd om een hoorzitting te organiseren ivm de uitbreiding van de luchtvaartactiviteiten te Brustem. De meerderheid wenste zich te houden aan de vooropgestelde termijn en vond daarom een hoorzitting overbodig.


Vanuit SP.A. kwam er ook een vraag ivm de evenementen zoals de Ballonhappening, Fiësta Tropical en Veisdere ’s ooves leeftig. Deze evenementen staan niet meer vermeld op de afvalkalender van 2013. De meerderheid verwees hiervoor naar het vorige bestuur want de afvalkalender werd nog goedgekeurd door het voorgaande bestuur. Het ontbreken van de vermelding van deze evenementen moet dan ook volgens de huidige meerderheid gezocht worden in een technische of menselijke fout en zeker niet in een doelbewuste zet.

 

Tekst: Tim Dehaen

 

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo