Technische begroting bespaart op personeels- en werkingskosten - 26/02/2013
Technische begroting bespaart op personeels- en werkingskosten

 De nieuwe beleidsploeg van Sint-Truiden heeft zoals beloofd haar budget voor 2013 in februari voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om een technische begroting met een klein financieel overschot die in eerste instantie is opgesteld om de continuïteit van de dienstverlening en werking van de stadsdiensten te blijven verzekeren.

 

De uitgaven van de stad Sint-Truiden dalen in 2013 met 625.000 EUR of 0,83% ten opzichte van 2012, ondanks de stijging van de index. De daling wordt voornamelijk gerealiseerd door twee maatregelen: 1) het beperkt vervangen van gepensioneerden en 2) een besparing op de werkingskosten van 7,54 procent.

 

De inkomsten van onze stad stijgen gelukkig met 1,37 procent of 693.000 EUR.  Dit komt door vooreerst  een stijging van de inkomsten uit het gemeentefonds, de subsidie die de Vlaamse overheid jaarlijks toekent aan steden en gemeenten, en ten tweede de verhoging van  de personenbelasting op federaal niveau. De gemeentebelasting wordt niet verhoogd en blijft behouden op 8 procent en de opcentiemen op 1500.


De begroting die vandaag is goedgekeurd resulteert in een overschot van 1.492,46 EUR.

Het resultaat is dat ons financieel tekort in 2013 daalt naar 3.880.000 EUR in vergelijking  met 2012 toen we nog 5.037.000 EUR tekort hadden.

 

Het stadsbestuur bouwt haar schuld actief af door minder geld te lenen dan er jaarlijks wordt terugbetaald aan aflossingen en interesten.


Er wordt voor 20.934.620 EUR aan buitengewone uitgaven voorzien. De vijf opvallendste investeringen zijn de investering in de ontwikkeling van het windmolenpark (3.160.120 EUR), de aankoop van de gronden Rochendaal (3.150.000 EUR), de aanleg van functionele fietspaden langs de N80 (1.220.000 EUR) en de aanpassingswerken aan sportgebouwen en de Academie Haspengouw Beeld voor respectievelijk 720.000 EUR en 700.000 EUR.

 

In de meerjarenplanning zet de nieuwe beleidsploeg  verder in op actieve schuldenafbouw en een daling van de uitgaven. Dit moet gerealiseerd worden door de investeringen nauwkeurig te plannen, verder te besparen in de personeels- en werkingskosten en tenslotte door het onder de loep nemen van de diverse toelagen aan OCMW, politie en kerkraden.

 

Persbericht Stad Sint-Truiden

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo