2 nieuwe islamitische gemeenschappen in Limburg erkend - 13/03/2013
2 nieuwe islamitische gemeenschappen in Limburg erkend

Op 22 januari 2013 heeft de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois, de islamitische gemeenschappen Barmhartig (Arrahma) te Haardstraat 22 in Sint-Truiden, en Fatih Moskee te Staatstuinwijk 20/A in Genk erkend (zie de recente publicatie in het Belgische Staatsblad ‘Erkenningen islamitische geloofsgemeenschappen’). Dit brengt het totaal op 13 erkende islamitische gemeenschappen in Limburg.


Door de erkenning verkrijgen islamitische gemeenschappen het statuut van openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en is de provincie Limburg verplicht financieel tussen te komen in de kosten voor de uitoefening van de eredienst en het onderhoud van de moskeeën wanneer de eigen inkomsten van de islamitische gemeenschap ontoereikend zijn.


Socio-culturele activiteiten vallen hierbuiten. Op basis van het Vlaamse decreet van 7 mei 2004 gebeuren deze in de praktijk door een vzw die zelf voor de financiering hiervan moet instaan.


“Het is nu aan de erkende moskee, om de verkiezing van het bestuursorgaan, het zogenaamde comité, te organiseren. Na de verkiezing moet dit comité onder andere een financieel meerjarenplan en een budget vaststellen, welke na overleg met de provincie Limburg en na de goedkeuring ervan door de provincieraad recht geeft op financiële tussenkomst van de provincie.”, licht bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) het verdere verloop toe. “Hierbij kunnen de comités steeds rekenen op begeleiding en technische ondersteuning van de provincie Limburg.Het verheugt me vanuit mijn huidige bevoegdheid de islamitische gemeenschap in Sint-Truiden te kunnen ondersteunen. Als burgemeester van Sint-Truiden heb ik er steeds over gewaakt, om ons imago van interculturele en interreligieuze stad hoog te houden. De stad Sint-Truiden is met haar meer dan 100 nationaliteiten een echte interculturele, interlevensbeschouwelijke en interreligieuze stad.
Onder mijn leiding heeft stadsbestuur deze eigen identiteit de afgelopen jaren sterk in de verf gezet door middel van heel wat activiteiten en initiatieven, zoals opendeurdagen, brochures, etc.”

 

Persbericht Ludwig Vandenhove

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo