Eerst plan, dan windmolens - 24/03/2013
Eerst plan, dan windmolens

Het stadsbestuur van Sint-Truiden ontwikkelt tegen de zomer een plan en een sterk juridisch kader voor de inplanting van windmolens op haar grondgebied. De aanvragen van projectontwikkelaars kunnen zo vanuit een totaalvisie worden behandeld. Het plan moet verschillende geschikte sites afbakenen die één voor één op basis van hun specifieke noden en eigenschappen gefaseerd worden ingevuld.

 

Burgemeester Veerle Heeren: “Er ontbreekt momenteel een kader en totaalplan om projectaanvragen te kunnen beoordelen. Daardoor hebben we geen zicht op de totale impact per project. Concreet willen we bekijken welke sites op ons grondgebied geschikt zijn om windmolens in te planten. Per site moeten we dan zien hoeveel windmolens er kunnen geplaatst worden, hoe ze worden ingeplant en aan welke technische voorwaarden ze moeten voldoen.”

 

Het schepencollege gaf vanuit die visie een negatief advies aan de bestendige deputatie over de bouwaanvraag van drie windmolens in Kortenbos door de firma Ecopower.

 

Schepen Pascal Vossius: “We willen geen precedent creëren door deze bouwaanvraag nu goed te keuren. We zijn voorstanders van windmolens en groene energie in Sint-Truiden, maar dan moet wel duidelijk zijn waar de windturbines kunnen ingeplant worden en onder welke voorwaarden zodat ze zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de omwonenden. Daarom gaan we de bestaande regelgeving van hogere overheden meer op maat van ons grondgebied toepassen.”

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo