Stad Sint-Truiden start zelf met monitoring - 21/05/2013
Stad Sint-Truiden start zelf met monitoring

De Stad Sint-Truiden en het OCMW stellen vast dat er een probleem is met de waterhuishouding in het domein Speelhof, naar aanleiding van bemalingen op de Diestersteenweg. Zo zijn er zettingen van gebouwen op het domein Speelhof en wateroverlast ter hoogte van de slotgracht. Het stadsbestuur is zich ernstig bewust van de ecologische kwetsbaarheid van het gebied.
Tien dagen geleden is het schepencollege na de eerste tekenen van verstoring op het domein onmiddellijk overgegaan tot het inwinnen van advies van het expertenbureau AGT, Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken. Dit bureau bezorgde het college een eerste verslag op 16 mei. Op basis hiervan werd op het schepencollege van 17 mei AGT aangesteld voor verdere monitoring van de evolutie van de zettingen en de waterpeilen. Het schepencollege besliste dat deze monitoring bestaat uit enerzijds de periodieke opmeting van de effectieve zettingen ter hoogte van de kasteelhoeve en van het Begijnhof en anderzijds om zeven peilbuizen aan te leggen waarin de evolutie van de grondwaterstand permanent zal gemonitord worden.

Bovendien heeft het college beslist om niet alleen de zaak verder te monitoren maar ook pro-actief op te treden om elke bijkomende gevolgschade te voorkomen naar de wijde omgeving. Op dit ogenblik wordt aan een pragmatisch voorstel gewerkt, dat er zal toe leiden het risico binnen de 2 weken tot het minimum te herleiden. Een gesloten lus van retourbemalingsputten geeft de beste zekerheid om verdere zettingschade te voorkomen. Het stadsbestuur en het OCMW zullen alle middelen inschakelen om samen met de aannemers tot een realistische oplossing te komen  om de gevolgschade tot een minimum te herleiden voor onze groene long het Speelhof en zijn omgeving.


Voor het bouwtechnisch advies is een beroep gedaan op ESA (Engineering, Survey en Architecture) om zowel de kasteelhoeve, café als de tiendenschuur te onderzoeken. Ook de ecologische omgeving wordt nauwlettend gevolgd.


De stad Sint-Truiden wil een standaardprocedure uit te werken om, wanneer bemalingen noodzakelijk zijn, de grondwaterproblematiek correct te kunnen inschatten.
De zettingsproblematiek is gelieerd aan het alluviale karakter van de verschillende beken die de stad doorkruisen.

Persbericht: Stad Sint-Truiden

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo