Vliegactiviteiten te Brustem kunnen nog tot 31 maart 2014 - 31/05/2013
Vliegactiviteiten te Brustem kunnen nog tot 31 maart 2014

 De huidige milieuvergunning voor vliegactiviteiten op de voormalige luchtmachtbasis in Brustem wordt beperkt tot en met 31 maart 2014.  Deze goedkeuring beperkt zich tot de regularisatie van een aantal activiteiten die tot op heden niet vergund waren, zoals enkele loodsen voor brandstofopslag en een kleine werkplaats.


Dit is zo afgesproken met de potentiële investeerders voor economische vliegactiviteiten met tewerkstelling.  Hiermee blijft Vandenhove consequent met zijn vorige standpunt.
De opgelegde voorwaarden zullen regelmatig gecontroleerd worden door de Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid. 

 

 

De potentiële investeerders engageren zich schriftelijk om tegen oktober 2013 te onderzoeken of er al dan niet mogelijkheden zijn voor economische vliegactiviteiten en zo ja, een nieuwe milieuvergunning aan te vragen. Qua timing kan dit dan samenvallen met de nu gestelde einddatum van 31 maart 2014.

“Hiermee ben ik consequent met het standpunt dat ik altijd ingenomen heb, ook als burgemeester: JA voor vliegactiviteiten als er tewerkstelling bijkomt, NEEN aan louter recreatieve vliegactiviteiten.
We moeten consequent zijn in Haspengouw: zachte recreatie (wandelen, fietsen, etc.) en toerisme gaan nu eenmaal niet samen met recreatief vliegen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove heeft bovendien per mail en per brief aan de Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid gevraagd om de opgelegde voorwaarden regelmatig te controleren.

Ter volledigheid: de nu verleende goedkeuring tot einde maart 2014 beperkt zich tot de regularisatie van een aantal activiteiten, die tot op heden niet vergund waren.
Het gaat om het regulariseren van de milieuvergunning voor het gebruik van enkele loodsen op het terrein. 


In deze loodsen is er enerzijds een kleine werkplaats voorzien, en anderzijds de brandstofopslag en de bevoorradingsinrichting voor het tanken van de vliegtuigjes. Deze loodsen hebben er altijd gestaan (nog uit de tijd van militaire activiteiten) maar zijn nooit vergund geweest voor de huidige (burgerlijke ) activiteiten. Enkel de start/landingsbaan was op heden vergund.

 

Tekst: Edith Vandormael

Foto: Tim Dehaen

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo