Een bank voor mantelzorgers in Alken. - 25/06/2013

Er zijn 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen, die onze ondersteuning verdienen.  Zondag, 23 juni, op de langste dag van het jaar brachten ons Zorgnetwerk samen met alle KVLV afdelingen van de landelijke gilde van Alken hen hulde voor hun onvoorwaardelijke inzet.  Een zitbank aan het woonzorgcentrum Cecilia, Parkstraat 9 in Alken, werd feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams Minister Jo Vandeurzen. De rustbank werd speciaal voor deze gelegenheid ontworpen door kunstenaar Hans Vanelderen.

Mantelzorger ben je als je

  • op regelmatige basis zorgt voor een familielid, buur, vriend of kennis
  • meer dan gebruikelijke zorg geeft
  • dit doet omwille van de sociale en emotionele band die je hebt met die persoon

Maar je doet dit niet beroepsmatig en ook niet in het kader van het georganiseerd vrijwilligerswerk. Je verleent de zorg daar waar de persoon woont (thuis of in een voorziening).

Maatschappelijke evoluties

Door de toenemende vergrijzing van de bevolking zullen er alsmaar meer helpende handen en zorgende personen nodig zijn in de toekomst.  Dit zullen verpleegkundigen, verzorgenden, poetshulpen, en andere professionelen zijn, MAAR OOK mantelzorgers.  Door het nijpend tekort in de zorgsector en door de onbetaalbaarheid van de toenemende professionele zorg wordt de inzet van mantelzorg alsmaar belangrijker.

Zonder de mantelzorgers, de informele zorgpijler, zullen zorgbehoevende personen niet meer de zorg kunnen kiezen die ze wensen. Want mantelzorgers zijn duizendpoten, die 24 uur op 24 uur klaarstaan voor de persoon voor wie ze zorgen.  Daarom vieren we hen op de langste dag van het jaar.  Mantelzorgers tonen respect voor de keuzes die zorgbehoevende personen maken.  Thuis verzorgd worden of in een woonzorgcentrum, mantelzorgers helpen de zorg op maat te realiseren.


Maar de mantelzorger van vandaag wordt ook geconfronteerd met een aantal problemen, waaronder:

  • (langer) buitenshuis werken combineren met zorg voor hoog bejaarde ouders
  • Als (werkende) grootouder zowel zorgen voor de kleinkinderen als voor eigen (zieke) ouders
  • Veraf wonen van familie die zorg nodig heeftNieuw samengestelde gezinnen met 4 stellen grootouders, biologische ouders en stiefouders

Nood aan adempauzes

Deze evoluties leiden niet direct tot een mindere bereidheid of beschikbaarheid van mantelzorgers, wel tot overbelasting.  De leefdruk voor mantelzorgers wordt groter, en daardoor worden de grenzen van de draagkracht van mantelzorgers sneller bereikt.

Daarom moeten we mantelzorgers emotioneel en praktisch ondersteunen.  Dit kan door de mantelzorgers te helpen om adempauzes in de zorg in te lassen.  Bijvoorbeeld door het inschakelen van gezinszorg, oppas overdag of ’s nachts, domotica in huis, dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf.  Mantelzorgers ontlasten is belangrijk, maar het grootse ligt vaak in kleine dingen.

 

 


De bankactie

De  “rustbanken” die zondag door verschillende plaatselijke afdelingen van KVLV en Landelijke Gilde werden geïnstalleerd staan symbool om het belang aan adempauze voor de mantelzorger te onderstrepen.   Niet voor niets krijgen de banken dankzij de  samenwerking met andere partners zoals het gemeentebestuur , OCMW of een plaatselijk woonzorgcentrum  een mooie, gezellige en centrale plaats in de gemeente.  De locaties werden bewust met zorg uitgekozen.  Daarom zijn we overtuigd dat de rustbanken een plek zullen worden  waar mantelzorgers, zorgbehoevenden en alle bewoners kunnen uitrusten, praten, elkaar ontmoeten en genieten.  Een “rustpunt en een plek van ontmoeting” als dank voor de onvoorwaardelijke inzet van alle mantelzorgers in Vlaanderen.

Ons Zorgnetwerk

Ons Zorgnetwerk is één van de vijf, door de Vlaamse Overheid erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.  Ons Zorgnetwerk telt 19 050 leden waarvan 13 031 mantelzorgers en 6 019 gebruikers.

Meer informatie: zie www.onszorgnetwerk.be

 

Tekst: Edith Vandormael

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo