Dierenpolitie is altijd belangrijk! - 20/08/2013
Dierenpolitie is altijd belangrijk!

Naar aanleiding van de huidige gebeurtenissen rond paardenbeulen in Limburg, wil deputé Ludwig Vandenhove binnen de politiediensten een specifieke cel dierenpolitie oprichten. Het is ook nodig dat iedere agent de dierenwelzijns wetgeving kent.  Voor het Plot, Provincie Limburg Opleiding en Training, is hier dan ook een belangrijke taak in weggelegd.


De huidige gebeurtenissen rond één of meerdere paardenbeulen (in Limburg) tonen nog maar eens aan dat het belangrijk is dat binnen de politiediensten en binnen het parket systematisch aandacht geschonken wordt aan dierenwelzijn. Met andere woorden, een dierenpolitie is altijd belangrijk!

 

Buiten een specifieke cel, moet er horizontaal over het hele politiekorps heen permanent aandacht zijn voor dierenwelzijn.

De dierenwelzijnsproblematiek maakt het noodzakelijk om de specifieke wetgeving(en) te kennen.

Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT) organiseert regelmatig een specifieke opleiding omtrent dierenpolitie.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, verantwoordelijk voor het PLOT, wil laten onderzoeken hoe dierenwelzijn (nog meer) kan geïntegreerd worden in de normale politieopleiding.

 

Vergelijkbaar met wat er nu al gebeurt voor milieudossiers, is het wenselijk dat binnen elk politiekorps één of enkele personen de mogelijkheid krijgen om zich te specialiseren in alles wat met dierenwelzijn  te maken heeft.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat elke politievrouw/-man beter opgeleid wordt om met de dierenwelzijnsproblematiek om te gaan.

Elke politievrouw/-man moet aanspreekbaar zijn over dergelijke situaties.”

“Door de recente gebeurtenissen van paardenmishandeling hebben ook mensen zonder huisdier meer  aandacht voor dierenwelzijn.
Deze ontwikkeling kan ik als voorvechter van dierenrechten enkel toejuichen.
We moeten er over waken dat burgers nochtans ook hier het recht niet in eigen handen gaan nemen.
Vandaar dat ik het structureel oprichten van een dierenpolitie nu meer dan ooit bepleit!”, besluit Ludwig Vandenhove zijn betoog.    

 

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo