Gemeenteraad Sint-Truiden: "Historia se repetit" - 26/08/2013
Gemeenteraad Sint-Truiden:

De gemeenteraad van afgelopen maandag werd wederom een bewogen tafereel. Na een pauze van bijna twee maanden trokken oppositie en meerderheid de degens in het amfitheater, in Sint-Truiden beter bekend als een “ gewone” gemeenteraadszitting. Het gladiatorengevecht werd ditmaal vermoedelijk beslecht in het voordeel van de oppositie.


Na verschillende akkefietjes van weinig betekenis werd de sfeer grimmiger toen de gemeenteraad een beslissing moest nemen over het recht van opstal voor de vzw Koninklijke Tennisclub Leopold. De club wil aan sportcomplex Sint-Pieter twee tennisvelden uit het zand laten oprijzen. In ruil daarvoor moet de club 6 dagen per jaar zijn terreinen ter beschikking stellen voor het algemeen belang. In een toegevoegd amendement wou de meerderheid dit beperken tot slechts 3 dagen per jaar. Dit stuitte op hevig verzet van de oppositie. Daarnaast vroeg de vzw een waarborg voor een lening ten bedrage van 100.000,00 euro. Vooral sp.a. vond het ongehoord dat de stad zich borg zou stellen voor de club, zonder dat de stad dit ook voor andere clubs in de toekomst wilde doen. De meerderheid ontweek elke mogelijke toezegging i.v.m. andere dossiers waardoor de sp.a-oppositie een duim naar omlaag toonde. De meerderheid stemde het punt samen met N-va goed.


De genadeslag werd uitgedeeld toen over een punt moest gestemd worden waarin gemeenteraadslid van de meerderheid Alexander Gilen rechtstreeks belang had. Alexander verliet de arena waarop de voltallige oppositie besloot hetzelfde te doen. De gemeenteraad bezat gedurende korte tijd geen meerderheid meer, waardoor de gemeenteraad automatisch geschorst moest worden.


Dit was echter zonder de moedige gemeenteraadsvoorzitter Jef Cleeren gerekend. Deze deed een verwoede reanimatiepoging om alsnog “het gevecht” voort te kunnen zetten. Of de poging van Jef resultaat zal hebben, zullen we binnenkort pas weten, nadat de oppositie, die klacht zal indienen, de uitspraak van de gouverneur heeft ontvangen. Enkel hij kan de definitieve eindbeslissing nemen en bij arbitrage de overwinnaar van deze ronde aanduiden.

 

Tekst: Tim Dehaen

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo