Vergetelheid kostte stad bijna 115.000 euro - 01/10/2013
Vergetelheid kostte stad bijna 115.000 euro

De gemeenteraad van Sint-Truiden was andermaal een bewogen spektakel. De zitting begon al tumultueus omdat de meerderheid een punt wenste toevoegen aan de agenda. Het punt, de verkoop van de aandelen de sociale kredietmaatschappij St-Trudo, werd na wat gehakketak en een schorsing van 5 minuten toch opgenomen in de agenda. De oppositie kon er niet mee lachen dat het schepencollege dit punt vergeten was op te nemen in de agenda. "Dit bod was reeds bekend van voor de vorige gemeenteraad van augustus. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de meerderheid dit punt vergeet op te nemen in de agenda. Door deze vergetelheid kon de stad een opbrengst 115.000 euro misgelopen hebben.", was te horen op de oppositiebanken. Burgemeester Veerle Heeren kon niet anders dan schoorvoetend toegeven, dat er een communicatiefout was opgetreden waardoor het punt niet tijdig op de agenda kwam. Het punt werd uiteindelijk meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

 

Tijdens de behandeling van een punt van cv Nieuw Sint-Truiden trok oppositiepartij sp.a. hard van leer tegen de meerderheid. Volgens de partij zou in het bouwdossier geen gemeenschappelijke containerbergingen voorzien op het gelijksvloer, terwijl dit een wettelijke verplichting is. De motivering van de afwijking was dat sociale huurders geuroverlast veroorzaken en dit hinder zou kunnen geven bij de naastliggende appartementen. Omwille van deze motivering overweegt de partij een klacht bij het centrum van Gelijkheid van Kansen en Racisme bestrijding. Ook het feit dat in de tracébepaling van de wegenis geen concreet plan is opgenomen omtrent de veiligheid van de zwakke weggebruiker was volgens de partij onaanvaardbaar. Omdat vier meerderheidsleden de zaal moesten verlaten wegens tegenstrijdige belangen, werd het punt uiteindelijk afgekeurd door de 16 aanwezige oppositieleden.

 

Tekst: Tim Dehaen

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo