Truiense kinderraad bezoekt in één dag maar liefst twee parlementen - 04/11/2013

Op woensdag 30 oktober 2013 bracht de Truiense kinderraad een bezoek aan  het  Vlaams  en federaal parlement. Burgemeester Veerle Heeren en schepen Hilde Vautmans gaven uitleg en beantwoordden de vragen van de kinderen.

 

Tijdens hun rondleiding in de Kamer en Senaat kreeg de kinderraad uitleg over de werking van het federale parlement van schepen van jeugd Hilde Vautmans, die er ook het ambt van fractiesecretaris van de Open VLD uitoefent. Maar de schepen was ook bereid te luisteren.  Zo vernam zij met aandacht hun voorstellen over het kinderfestival Joy Joy en begreep ze dat er werk aan de winkel was qua herstellen van sanitair bij de jeugdverenigingen.
 

"Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van het bestuur van hun land en vooral de democratische werking ervan. Democratie is immers geen natuurwet maar een maatschappelijk houding die best zo jong mogelijk wordt aangeleerd. Een bezoek aan de belangrijkste instellingen van ons land is meteen bijzonder leerrijk.", vindt Hilde Vautmans die samen met burgemeester Veerle Heeren een beeldje van een Luisterend Oor vanwege de kinderraad in ontvangst mocht nemen.
 
Gemeenteraadslid Raymonde Spiritus die de kinderraad vergezelde zag dat het goed was.

 


 

Burgemeester en eerste ondervoorzitter van het Vlaams parlement Veerle Heeren leidde de kinderen rond in het Vlaams parlement: “Hun aandacht voor de toch wel ingewikkelde Vlaamse politieke situatie was opvallend. Ik sta volledig achter het idee van een kinderraad, ook op Truiens niveau.”
 

Om de twee maanden komen 33 verkozen kinderraadsleden samen om te werken rond inspraak en participatie. De inspraak van de kinderen beperkt zich niet enkel tot het jeugdbeleid, maar strekt zich uit over alle beleidsdomeinen. Kinderen hebben immers ook een mening over zaken als mobiliteit, milieu, ruimte, enz. Vaak benaderen ze deze met een andere bril en dit kan de beleidsverantwoordelijken nieuwe en creatieve inzichten geven.

Hieruit kunnen acties en projecten ontstaan die de kinderraad zelf creëert en onderneemt.
 

Naast deze samenkomsten is het de bedoeling dat de kinderraad kennismaakt met politieke besluitvorming en de verschillende beleidsniveaus. 
 
Tekst & Foto: Stad Sint-Truiden

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo