Eén jaar nodig om vervuiling te verwijderen op de Gazometersite - 08/11/2013
Eén jaar nodig om vervuiling te verwijderen op de Gazometersite

Op een goed bijgewoonde buurtbewonersvergadering maakte de Burgemeester Veerle Heeren en AGOST voorzitter Bart Lammens de start van de sloopwerkzaamheden aan de Gazometersite bekend. Deze werkzaamheden zullen aanvangen op 18 november. Op de site moet er een jongerencampus, appartementen, een ondergrondse parking, een school en een welzijnscampus herrijzen. Door de historische vervuiling zal er pas in 2015 gestart kunnen worden met de bouw. Tot dan zal OVAM nodig hebben om het terrein te saneren.

 

 

 “In de 19de eeuw was er gasfabriek op de Gazometersite. In de grond zit bij wijze van spreken kan je in de ondergrond heel de tabel van Mendeljev terugvinden. We spreken over Cyanide, Koolteer, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en zo verder. Hierdoor zal er tot op twee meter diepte gesaneerd moeten worden.”, vertelt veiligheidsadviseur Herwig Dusar. “Ook in het gebouw is asbest aanwezig. Om die reden zullen we in verschillende fases moeten afbreken. We breken het gebouw af tot aan de grondplaat. Nadien breken we samen met Ovam het grondplaat open, waardoor we infiltratie door regenwater tot een minimum beperken.”


De verkeershinder door de bouw van de Gazometer site zal echter tot een minimum beperkt worden. De afvoer van de vervuilde grond zal over de Tiensesteenweg gebeuren. De parkeerplaatsen van het stationsplein blijven behouden. De enige parkeerplaatsen die verdwijnen zijn die tegen het oude coca cola gebouw.


“Gazometerstraat regelmatig moeten afgesloten worden omwille van de veiligheid. Maar we zullen de buurt zeker voldoende informeren zodat ze niet voor verrassingen komen te staan!”, vertelt Burgemeester Veerle Heeren tijdens de buurtvergadering.


Na afronding zal de uiteindelijke kostprijs voor de stad neerkomen op ongeveer 5 miljoen euro.


“Dit project is een hefboom voor de verder herwaardering van de stad. Zo staan er ook plannen op stapel achter de stationsbuurt waar we ook op termijn een volledige nieuwe woonzone plannen!”, besluit Heeren.

 

Tekst & Foto: Tim Dehaen voor Het Laatste Nieuws


 

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo