PARTNERS
  • De Roxy
  • Trudor
  • CLS BVBA
  • Top Ad
Semi-internaat voor kinderen met autisme. - 17/01/2014

9 kinderen met kernautisme en hun ouders vieren de start van een nieuwe fase in hun leven op de campus Brikhof in Hoepertingen, bij Ter Heide. Nadat vorig jaar bleek dat zij niet langer terecht konden in het semi-internaat waar ze tot dan toe verbleven, startte het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), in nauw overleg met de ouders, een intensieve zoektocht naar vervangende professionele opvang en begeleiding. Die is nu gevonden bij Ter Heide, waar de kinderen terecht kunnen in een nieuw gecreëerde leefgroep.

 

Op 13 januari zullen 5 kinderen voltijds instappen in de nieuwe leefgroep. Vanaf eind februari zullen er nog 2 deeltijds instappen. Naast de nieuwe leefgroep zullen binnen hetzelfde project nog 2 kinderen en hun familie ondersteund worden. Zo zal er nog 1 kind opgevangen worden op de campus Genk. 1 kind en haar familie zal mobiel begeleid worden in de thuissituatie.


Ter Heide wil zich ook in de toekomst blijven inzetten voor heel kwetsbare personen met heel specifieke ondersteuningsnoden. Ter Heide zal daartoe in de volgende maanden samen met de verschillende professionele partners afstemmen in functie van een eventuele uitbouw van deze auti-werking.

 

Ter Heide wil in deze nieuwe leefgroep een autismevriendelijk kader installeren waar naast de nodige aandacht voor de ontwikkeling en zelfontplooiing van deze kinderen in functie van een zelfstandiger leven, ook meer dan voldoende aandacht zal besteed worden aan een voorzichtig socialiserende en integrerende dagbesteding. De eigenheid en het unieke van elk kind vormt het uitgangspunt van elke ondersteuning. Ter Heide vindt het daarom essentieel dat naast het leren in functie van een zelfstandiger leven, ook het streven naar een gelukkig leven voor elk kind de nodige aandacht krijgt. Alleen op deze wijze kan een zo hoog mogelijk kwaliteit van bestaan voor elk kind gegarandeerd worden.

 

Aan deze oplossing ging een intensieve bemiddelingspoging en zoektocht vooraf, waarbij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), samen met de ouders, de voorbije maanden verschillende alternatieven aftastte, om een kwaliteitsvolle opvang van de kinderen te garanderen. Die is nu gevonden bij Ter Heide, dat als beste oplossing uit de bus kwam. 3 andere kinderen hebben voor een oplossing gekozen via hun PAB (Persoonlijk Assistentie Budget).

 

Minister Vandeurzen is tevreden: “Na een reeks intensieve consultaties, gesprekken (al dan niet individueel) en het aftoetsen van allerhande alternatieven is er nu een oplossing gevonden. Er werd gestreefd naar een kwaliteitsvol resultaat op maat van de kinderen, en dat is er nu.”

 

Terug naar overzicht | Terug naar "" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo