Centraal pleintje Groot-Gelmen wordt Swaenhoffplein - 25/02/2014

SINT-TRUIDEN - Op de gemeenteraad van 14 november kwam sp.a fractieleider Filip Moers met het voorstel om het centraal gelegen pleintje te Groot-Gelmen de naam Swaenhoffplein te geven.


“Wij hebben dit samen met de Heemkring Sint-Truiden Zuid Oost bekeken en onze voorkeur ging uit naar een historische naam. Het kan ook niet anders aangezien het pleintje volledig omringd is door heel waardevolle historische gebouwen of kenmerken zoals  de Neoromaanse Sint-Martinuskerk die zich bevindt op de heuvel en die dateert uit 1860. Aan de andere zijde bevindt zich de prachtige beschermde gele kornoelje haag. In het kader van ‘levendig houtig erfgoed Limburg’ werd bij Ministerieel besluit van 5 juli 2010 voor deze haag een beschermingsbesluit uitgevaardigd. En uiteindelijk, het derde raakpunt betreft de oudste herberg van Limburg De Zwaan, momenteel uitgebaat als restaurant.  De uit 1656 daterende afspanning heeft waarschijnlijk zijn naam te danken aan DEN SWAENHOF” verduidelijkt Filip Moers het voorstel.


Na wat opzoekingwerk van de heemkring Sint-Truiden Zuid Oost werd volgende tekst gevonden:
‘Den Boomgaert met den hoff genaemt Den Swaenhoff en den vijver daer achter en om sijnde recht over de voorseijden winninge van 1589 groot 2 bunder vier roeden en thien cort’.


Deze eigendom bevond zich in de onmiddellijke omgeving van het pleintje. Verder blijkt dat ‘Den Swaenhoff’ eertijds toebehoorde aan Jan Eyben die ook eigenaar was van de afspanning daar dichtbij en hij gaf deze afspanning de naam De Swaen, het huidig restaurant De Zwaan . 

“Met deze definitieve naamkeuze brengen we ook een verdiende hulde  aan de persoon die van de restauratie van De Zwaan zijn levenswerk heeft gemaakt namelijk wijlen de heer Guy Vijgen” voegt Filip Moers nog toe.
De voltallige  gemeenteraad keurde op 24 februari  het voorstel definitief goed nadat ook de cultuurraad een positief advies had uitgebracht.

 

Tekst: Sp.a Sint-Truiden

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo