Brandveiligheid jeugdlokalen blijft prioritair - 06/04/2014

SINT-TRUIDEN - De (brand)veiligheid is één van de prioriteiten binnen het jeugdwerk van de stad Sint-Truiden. Dit jaar en ook de volgende jaren investeert de jeugddienst verder in de brandveiligheid van jeugdlokalen en heeft het jeugdwerk nog steeds de mogelijkheid subsidies aan te vragen voor aankopen ter bevordering van de brandveiligheid in de jeugdwerkinfrastructuur. Ook blijft er aandacht voor informatiesessies en praktische oefeningen.
 
In het kader van de brandveiligheid organiseert de jeugddienst samen met de gewestelijke brandweer Sint-Truiden opnieuw een evacuatie- en brandblusoefening voor de jeugdverenigingen.

 


 

Schepen van jeugd Hilde Vautmans : “Blussen lijkt misschien eenvoudig, maar is dat echt niet. Verkeerd blussen kan de brand erger maken en jezelf en anderen nog meer in gevaar brengen. Met deze workshop kan de jeugdleiding kennis vergaren over brand- en blustechnieken. We willen uiteraard dat onze jeugd en onze jeugdbegeleiders optimaal op de hoogte zijn van alle veiligheidsvoorschriften zodat ze zelf de eerste bewakingslinie zijn van hun eigen veiligheid.”
 
De afgelopen 3 jaar investeerde het stadsbestuur, via subsidies van de Vlaamse overheid, meer dan 56.000 euro aan acties rond brandveiligheid bij het jeugdwerk. De jeugdverenigingen kochten hiermee brandveiligheidsmateriaal, brandblusapparaten, rookmelders, brandalarmen, pictogrammen en borden (met sticker brandblusapparaat). Er was ook geld voor keuring van elektrische installaties, gasinstallaties of mazouttonnen.
 
Burgemeester Veerle Heeren : “Het subsidiereglement brandveiligheid jeugdlokalen wordt vanaf dit jaar nog uitgebreid met verkeersveiligheid rondom de jeugdlokalen (signalisatie, fietsenstalling, …) en algemene veiligheid en preventie (inbraakpreventie, EHBO-materiaal, afvalverwerking...) in de lokalen. Ieder jeugdwerkinitiatief kan hierdoor jaarlijks 900 euro investeren in (brand)veiligheid.”

 

Tekst & Foto: Stad Sint-Truiden
 

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo