Drugs, niet cool, niet alledaags: Infoavond Vrouw & Maatschappij - 12/05/2014

SINT-TRUIDEN -Druggebruik bij jongeren is een algemeen groeiend probleem. Ook in Sint-Truiden gebruikt een belangrijk aantal jongeren op regelmatige basis verslavende middelen. Voor velen van hen lijkt het roken van een joint of het drinken van coctails een compleet onschadelijk iets. Om ouders, leerkrachten, jeugdwerkers en jongeren te informeren, organiseert Vrouw & Maatschappij Sint-Truiden op maandag 19 mei om 19u30 in CC De Bogaard een infoavond.


“Op de gratis infoavond vertonen we de kortfilm Slow-motion Crash van regisseur Carine Schoofs”, vertelt V&M voorzitter Ria Bex-Martens. “Daarna kunnen de aanwezigen vragen stellen aan een uitgebreid panel dat bestaat uit onder anderen burgemeester Veerle Heeren, schepen van Gezondheid Carl Nijssens, de korpschef van de politiezone Sint-Truiden en een afvaardiging van psychiatrisch ziekenhuis Asster.”


Met de actie richt Vrouw & Maatschappij zich in de eerste plaats tot ouders, maar ook leerkrachten, jeugdwerkers en de jongeren zelf kunnen heel wat opsteken. Jongeren tot 18 jaar hebben meestal een klastitularis, die in veel gevallen een vertrouwenspersoon is. Zij kunnen jongeren stimuleren en overtuigen om NEEN te zeggen tegen alle vormen van drugs. V&M pleit er dan ook voor dat er in elke school een stappenplan is voor het begeleiden van deze jongeren.


“Samen met vele ouders willen wij onze bezorgdheid uiten en willen wij ouders en andere opvoeders alert maken voor signalen die kunnen wijzen op een problematisch gebruik. Ouders die met dit probleem geconfronteerd worden moeten zich gesteund weten en moeten geïnformeerd worden over mogelijke hulp. Jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar zijn erg makkelijk te beïnvloeden en staan vaak bloot aan groepsdruk. Zij hebben dan ook nood aan juiste informatie”, zegt Ria Bex-Martens.

 

V&M stelt op deze avond een pakketje ter beschikking met informatie, namen en telefoonnummers van de verschillende instanties die rond  dit probleem werken.
V&M apprecieert ook de ondersteuning van de Truiense politie. In Sint-Truiden wordt de politie regelmatig geconfronteerd met druggebruik naar aanleiding van vechtpartijen, auto-ongevallen, diefstallen, vandalisme of spijbelgedrag. Korpschef Steve Provost vindt preventie dan ook erg belangrijk en wilde heel graag meewerken aan het initiatief. De politie beschikt ook over een ruime kennis van de verschillende middelen en hun invloed op jongeren. Daarnaast is het korps ook actief op zoek naar dealers die optreden in de uitgangsbuurt, aan het station, op ontmoetingsplaatsen van hangjongeren. 

 

Tekst: Vrouw en Maatschappij

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo