Stadsbestuur en OCMW zetten verder in op armoede-bestrijding - 25/03/2016
Stadsbestuur en OCMW zetten verder in op armoede-bestrijding

SINT-TRUIDEN - Armoede is een verdoken probleem waar helaas heel wat mensen mee te maken krijgen. Zo worden in Sint-Truiden één op zeven kinderen geboren in een kansarm gezin. Het stadsbestuur en het OCMW voeren daarom een geïntegreerd armoedebeleid met allerlei gerichte acties om de participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen te verhogen. Er worden nu ook extra maatregelen getroffen om de toegang tot het vrijetijdsaanbod in de stad te bevorderen.

 

Naast alle problemen waarmee mensen in armoede dagelijks geconfronteerd worden, moeten ook zij zich kunnen ontspannen om even weg te zijn van alle zorgen. Vooral voor kinderen die opgroeien in een gezin met minder kansen is deelname aan de activiteiten van een sportclub, een jeugdbeweging of een andere vereniging erg belangrijk. Het is ook de ideale remedie om uitsluiting te voorkomen.

 

 “Eind vorig jaar werd daarom het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie opgericht. Dit initiatief moet samen met de vrijetijdsaanbieders en de betrokken sociale organisaties de behoeftes in kaart brengen en de drempels verlagen. Concreet willen we zo de kosten voor vrijetijdsdeelname van mensen in armoede aanzienlijk drukken”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

 

“We zorgen meer bepaald voor een lokaal fonds. Hierin zit een bedrag van 9.972 euro dat we ontvingen van de Vlaamse Overheid. Dat vullen we aan met ruim 30.000 euro aan lokale middelen, die we voorheen al budgetteerden maar nu gerichter inzetten. Zo kunnen we een verlaagd tarief aanbieden voor onder meer sportactiviteiten en culturele voorstellingen. Naast Sint-Vincentius en Onder Ons, is de vzw Horizont-Rap Op Stap hierin een belangrijke partner. Deze maatschappelijke vereniging is perfect op de hoogte van het vrijetijdsaanbod in de regio en de tussenkomsten waarop mensen recht hebben”, duidt schepen van welzijn Jurgen Reniers 

 

“Een andere doelstelling is om de vrijetijdsinitiatieven in onze stad aan te moedigen om hun werking nog toegankelijker te maken voor mensen met een beperkt budget. We willen ervoor zorgen dat ook zij zich thuis voelen bij één van onze vele verenigingen. Dat doen we onder andere door vanuit het Lokaal Netwerk vormingssessies aan te bieden in samenwerking met onze sociale organisaties”, aldus OCMW-voorzitter Pascy Monette. 

 

Voor meer info kunnen mensen terecht bij Rap Op Stap, tijdens de wekelijkse zitdag op maandag van 09.00 tot 11.30 uur en van 13.00  tot 16.00 uur in het Sociaal Huis (Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden). Ze kunnen steeds contact opnemen op 0478-48 29 30 of via sinttruiden@rapopstap.be.

 

Tekst: Ingezonden

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo