Sint-Truiden, hoofdstad van Haspengouw - 17/05/2016
Sint-Truiden, hoofdstad van Haspengouw

SINT-TRUIDEN - Sint-Truiden heeft zich de voorbije jaren nadrukkelijk op de kaart gezet als een attractieve stad met een uitstraling over de hele regio. De stad wil deze status verankeren door zich voortaan te profileren als ‘hoofdstad van Haspengouw’. De ambitie is helder: uitblinken met levenskwaliteit en innovatie. Haspengouw overspant een gebied van circa 700.000 inwoners en 63 gemeenten. Door onderlinge samenwerking te stimuleren, kunnen we de slagkracht van heel Haspengouw verhogen en een toonaangevende voorbeeldregio worden.

 

Vanwaar deze opmerkelijke profilering? 

Burgemeester Veerle Heeren: “We beleven in onze stad een zogenaamd ‘momentum’ in onze ontwikkeling die ons een natuurlijke status geeft waar we trots op mogen zijn. Vandaar ook dat we onze huisstijl en ons logo hebben aangepakt. De verpakking had een update nodig, maar tegelijk blijven we met de voeten op de grond en blijven we waken over de inhoud. Want dat is ten slotte waar het om draait. Sint-Truiden profileert zich vanuit die nieuwe aanpak als ‘Hoofdstad van Haspengouw’. Daarmee tonen we een ambitie die de stadsmuren overstijgt. Vanuit die positie willen we onze verantwoordelijkheid opnemen op cultureel, economisch en toeristisch vlak naar onze buurgemeenten en de hele regio Haspengouw. De dynamiek die zo ontstaat, komt niet alleen de Truienaar ten goede, maar iedereen in Haspengouw. Die verantwoordelijkheid houdt in dat we alles wat hier goed is, moeten bewaken en alles wat beter kan, moeten verbeteren. Dit zal ertoe leiden dat we als regio een voorsprong nemen. Er ontstaan kansen die we moeten grijpen.

 

Wilt u dat Sint-Truiden groeit?

Burgemeester Veerle Heeren: “Steden in het algemeen en hoofdsteden in het bijzonder trekken mensen aan. Dat doen ze onder meer door een ruim cultureel aanbod, door kansen te geven aan de economie en door de creativiteit van hun inwoners te stimuleren. Zo zetten dynamische stadsgewesten in het Europa van de toekomst beleidsmatig de toon. Landen en provincies boeten aan macht in. We anticiperen hierop, door ons niet langer in een uithoek van Vlaanderen te laten wegdrummen, maar ons op de kaart te zetten als de centraal gelegen hoofdstad van Haspengouw. Dat is tegelijk uitdagend en boeiend.”

 

U kijkt verder dan de stadsgrenzen?

Burgemeester Veerle Heeren: “Deze tweetalige regio overstijgt de provincie- en taalgrenzen. Dit past perfect in onze geschiedenis, aangezien Sint-Truiden 800 jaar lang deel uitmaakte van het Prinsbisdom Luik. We willen de motor zijn van een hecht netwerk. Haspengouw overspant een gebied van circa 700.000 inwoners en 63 gemeenten: samen hebben we een enorme slagkracht. We zetten de deur nadrukkelijk open voor de buurgemeenten en  willen de motor zijn van een hecht netwerk. Als ruimdenkende hoofdstad staan we open voor andere nationaliteiten en religies. Sint-Truiden is solidair, warm en heeft een hart voor alle generaties, van geboorte tot het einde. We zijn een stad die samenhorigheid vertaalt in solidariteit, waar jong en oud elkaar helpen. Als we stap voor stap te werk gaan met respect voor ieders gevoeligheden ontstaat onderling vertrouwen dat uitmondt in die samenhorigheid. En dat is waar het het om draait, zowel in de omgang tussen bewoners als in de omgang met onze buren.”

 

“Enige plek die voordelen van stad én platteland combineert”

 

Welke eigenschappen typeren Sint-Truiden als hoofdstad van Haspengouw?

Pascal Vossius, schepen van citymarketing: “De twee karaktertrekken die de hoofdstad van Haspengouw typeren, zijn ‘levenskwaliteit’ en ‘innovatie’. Die levenskwaliteit is hier tastbaar. Uit een studie blijkt dat mensen de stad associëren met fruit en bloesems, voetbal op Stayen en zuiderse gezelligheid in de vorm van evenementen, horeca en de ontmoetingsplaats die Grote Markt heet. Sint-Truiden is uniek. Het combineert alle voordelen van stad én platteland, zonder de nadelen. In onze authentieke regio vind je werkgelegenheid en bruisende evenementen, maar kan je ook sporten en ontspannen in het groen. Waarom zou je pendelen naar Brussel of Antwerpen als je hier de perfecte work-life balance vindt?”

 

Hoe wil Sint-Truiden de rol als innoverende stad waarmaken?

Pascal Vossius, schepen van citymarketing: “Door durf en lef te tonen. Daarvoor moeten we keuzes maken. We moeten durven specialiseren en innoveren. Het is logisch dat we duidelijk naar buiten treden als internationale trendsetter in de domeinen waar we nu al belangrijk zijn. Ik denk dan aan onze fruitactiviteit, onze Shop and The City-kaart, onze grote rol in de geestelijke gezondheid, de ontwikkeling van de dronesector in Brustem en de aanwezigheid van grote spelers in de automotive sector. Wist je dat we met meer dan 3000 werknemers hét automotive centrum van Limburg zijn? Al die domeinen moeten we verder uitbouwen. Dat kan als we onze typische karaktertrekken zoals eigenzinnigheid en koopmansgeest op een positieve manier inzetten.”

 

Waarom is het nieuwe logo een naamlogo, handgeschreven en bruin?

Burgemeester Veerle Heeren: “Dat doen we om naast een duidelijke inhoudelijke profilering, Sint-Truiden ook een uitgesproken merkpersoonlijkheid te geven. Het voornaamste element is ons verrassende naamlogo. Daardoor ondertekenen we onze communicatie als het ware met onze stadsnaam. Zo tonen we dat we trots zijn op onze stad. Het handgeschreven lettertype is gebaseerd op typografie uit het verleden, maar werd in een hedendaags en vernieuwend jasje gestoken. Truienaars hebben een sterke persoonlijkheid. De bruine kleur van het logo weerspiegelt dit authentieke karakter. Bruin staat voor eenvoud, oprechtheid en natuur. Maar ook voor kwaliteit, kracht en stijl. De nieuwe huisstijl heeft nog een aantal andere kenmerken. Zo is er de slogan ‘Hoofdstad van Haspengouw’ en hanteren we een weldoordachte fotografische stijl. Die is natuurlijk, authentiek en warm. En ten slotte zijn er ook nog tekeningen. De rode draad in de communicatie wordt een beeldverhaal, met specifieke icoontjes. Deze illustraties zijn universeel: ze overschrijden talen en nationaliteiten.”

 

Tekst: Ingezonden

 

 

 

 

Terug naar overzicht | Terug naar "Regionaal nieuws" overzicht

Reacties
Sociale Media
TRUDO FM POLL
Ik luister naar Trudo Fm via
Sint-Truiden 105.2 FM
Livestream
ADVERTEERDERS
  • Hier Adverteren? 2
  • Pierard
  • S D B DIENSTENCHEQUE BEDRIJF
  • Impermo